1,2 proc. parama Tauragės sporto centrui

Kviečiame Tauragės sporto centrui skirti dalį savo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Surinktos lėšos bus naudojamos ugdymo kokybei gerinti (inventoriui, aprangoms įsigyti, aplinkos kokybės gerinimui ir kt.).

Jūs galite skirti 1,2 proc. pajamų mokesčio už einamuosius ir keturis vėlesnius mokestinius laikotarpius, t. y. iki pat 2024 m. imtinai (penkerių metų mokestinis laikotarpis).

Pildant (FR0512 v.4) formą reikalingi duomenys:
E1 laukelis „Gavėjo tipas“ – 2
E2 laukelis „Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas)“ – 188720931
E3 laukelis „Mokesčio dalies paskirtis“ – Tauragės sporto centras
E4 laukelis „Mokesčio dalies dydis“ – iki 1,20

Formą pildyti galima popierinę, pridedant asmens dokumento kopiją, išsiunčiant adresu: VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių Neravų g. 8, LT66257 Druskininkai.
Elektroniniu būdu VMI tinklapyje arba tiesiogiai VMI iki 2020-07-01.

Pagarbiai, Tauragės sporto centro kolektyvas.