• Oficialus Centro pavadinimas – Tauragės sporto centras, trumpasis pavadinimas – TSC. Centras įkurtas 1969 metais.
 • Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 188720931.
 • Centro buveinės adresas: Prezidento g. 27A, LT-72246 Tauragė.
 • Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 • Centro priklausomybė – savivaldybės įstaiga, kodas 20.
 • Centro savininkas – Tauragės rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), identifikavimo kodas – 111107410, adresas – Respublikos 2, LT-72255 Tauragė.
 • Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Tauragės rajono savivaldybės taryba, Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė.

Centro tikslas – per sportą skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, sporto specialistų, rengti juos tinkamai atstovauti Tauragės rajonui šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose. Sudaryti sąlygas rajono gyventojams dalyvauti kūno kultūros, sveikos gyvensenos veikloje, ugdyti aukšto sportinio meistriškumo sportininkus.

Centro uždaviniai:

 • sporto priemonėmis padėti ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę;
 • propaguoti kūno kultūrą ir sportą;
 • ieškoti talentingų sportininkų, kurie savo sportiniais pasiekimais garsintų Tauragę;
 • organizuoti sportinius-pramoginius renginius gyventojams, tenkinti bendruomenės sveikatinimo, sportavimo bei užimtumo poreikius;
 • sudaryti sąlygas sportininkams, atskirų sporto šakų komandoms reprezentuoti rajoną respublikiniuose ir tarptautiniuose sporto renginiuose.

 Centro funkcijos:

 • vykdyti formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo ir neformaliojo sportinio ugdymo programas;
 • rengti ir vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas;
 • rengti sportininkus pagal patvirtintas sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijas;
 • organizuoti ir vykdyti (kartu su bendrojo ugdymo mokyklų kūno kultūros mokytojais) Lietuvos mokyklų žaidynes rajone;
 • rengti ir įgyvendinti sporto plėtros programas;
 • sudaryti galimybes Tauragės rajono savivaldybės mokiniams, sportininkams gerinti sportinį meistriškumą bei dalyvauti Tauragės miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose;
 • teisės aktų nustatyta tvarka apmokėti starto mokestį (akreditaciją), licencijas, atstatomųjų priemonių ir medikamentų įsigijimą, kompensuoti kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas;
 • vykdyti mokomąjį treniruočių procesą, sporto varžybas, stovyklas ir sveikatą stiprinančius renginius;
 • organizuoti ir vykdyti gyventojų laisvalaikio užimtumą (sportiniai ir šventiniai renginiai, minėjimai, forumai, konferencijos, filmų demonstravimas, edukaciniai renginiai ir kt.);
 • bendradarbiauti su šalies sporto federacijomis, sporto draugijomis, šalies bei užsienio sporto organizacijomis;
 • prižiūrėti Savivaldybės patikėjimo teise Centrui priskirtus valdyti sporto infrastruktūros objektus.
 • Centras išduoda Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus.