Įstaiga neatlieka galiojančio teisinio reguliavimo ex post vertinimo.