Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis.

Kovo 4 dieną, Savivaldybėje įvyko Tauragės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis. 

Savivaldybės administracijos vyr. specialistas, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatorius Mindaugas Mikutavičius Komisijos narius supažindino su LR Sveikatos apsaugos ministerijos teikiama informacija apie koronovirusą Lietuvoje bei pristatė informacinį filmą apie COVID -19.

Mindaugas Mikutavičius susirinkusiuosius taip pat supažindino su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2020 m. kovo 3 d. sprendimu „Dėl rekomendacijų riboti masinius renginius“. Minėtame sprendime, atsižvelgiant COVID-19 ligos epidemiologinę situaciją, Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro gaires dėl COVID-19 LIGOS plitimo prevencijos bei įrodymus, kad masinių renginių atšaukimas gali sulėtinti viruso plitimą, įvertinus tai, kad masinių renginių metu didėja žmonių, buvusių artimame sąlytyje tam tikrą laiką skaičius, ypač kai renginys vyksta uždarose patalpose, rekomenduojama: visoms valstybės ar savivaldybių institucijoms ar įstaigoms, fiziniams ar juridiniams asmenims atšaukti / nukelti vėlesniam laikui masinius renginius; sprendimą dėl masinio renginio ribojimo kiekvienu atveju priimti atsižvelgiant į konkretaus renginio riziką;

renginių organizatoriams informuoti visus renginių lankytojus, jei masiniai renginiai neribojami, kad nevyktų į renginį, jei jiems pasireiškia bet kokie kvėpavimo takų infekcijos simptomai ir sudaryti sąlygas tinkamai rankų higienai – užtikrinti galimybes plauti rankas su vandeniu bei muilu ir įtrinti rankų dezinfekciniu skysčiu.

Posėdžio metu Komisijos nariai aktyviai diskutavo dėl minėto sprendimo punktų taikymo organizuojant renginius Tauragės rajono savivaldybėje.

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija nutarė iš dalies pritarti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio Ekstremaliosios situacijos valstybės Operacijų vadovo sprendimui ir renginių organizatoriams sprendimą dėl masinio renginio ribojimo kiekvienu atveju  priimti atsižvelgiant į konkretaus renginio riziką.

Komisija taip pat rekomendavo visoms Tauragės rajono savivaldybės institucijoms riboti vietinius masinius renginius, kurie numatyti patalpose, juos organizuoti lauke arba perkelti vėlesniam laikui, priėmus atitinkamus Valstybės lygio Ekstremaliosios situacijos valstybės Operacijų centro, Tauragės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos sprendimus. Posėdyje Tauragės Kultūros, Sporto, Moksleivių kūrybos centrų ir Tauragės muziejaus ,,Santaka“ vadovai pristatė masinių renginių planus, dalyvavo Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariai.