Pranešimas apie reorganizavimą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, Tauragės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-104 „Dėl sutikimo reorganizuoti Tauragės vaikų ir jaunių sporto mokyklą“, pranešame apie parengtą reorganizavimo sąlygų aprašą.
Reorganizuojama įstaiga:
Tauragės vaikų ir jaunių sporto mokykla: teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – Prezidento g. 27A, LT-72246, Tauragė; juridinio asmens kodas – 190473025, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, registracijos data – 1995 m. rugsėjo 7d.
Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga:
Tauragės sporto centras: teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – Vytauto g. 141, LT-72210, Tauragė; juridinio asmens kodas – 188720931, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, registracijos data – 1998 m. balandžio 30 d.
Reorganizavimo būdas – prijungimas, prijungiant Tauragės vaikų ir jaunių sporto mokyklą prie Tauragės sporto centro.
Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Tauragės vaikų ir jaunių sporto mokykla.
Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Tauragės sporto centras.
Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Tauragės sporto centro savininko teises ir pareigas įgyvendins Tauragės rajono savivaldybės taryba.
Su reorganizavimo sąlygų aprašu, po reorganizavimo veiklą tęsiančio Tauragės sporto centro nuostatų projektu ir kitais dokumentais galima susipažinti: Tauragės vaikų ir jaunių sporto mokyklos internetinėje svetainėje – www.sporto.taurage.lm.lt ir Tauragės sporto centro interneto svetainėje – www.tauragessc.lt
Planuojama reorganizavimo pabaigos data – iki 2018 m. spalio 1d. Reorganizavimas laikomas baigtu įregistravus pakeistus Tauragės sporto centro nuostatus Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka. Dokumentai Juridinių asmenų registrui pateikiami kartu su Tauragės vaikų ir jaunių sporto mokyklos dokumentais dėl išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

Tauragės VJSM reorganizavimo, prijungiant ją prie Tauragės sporto centro sąlygų aprašas.

Tauragės VJSM reorganizavimo aprašas